Club-info

Verwarmde 25m stand - Alle lokalen zijn toegankelijk voor onze mindervalide sportschutters

Openings Uren van de schietstand en cafetaria:

Dinsdag:    16:00u tot 22:00u.

                                    schietstand en cafetaria

                                    open vanaf 16:00u.

                                    Secretariaat en wapenkamer

                                    open vanaf 19:00u

Woensdag: 20:00u tot 22:00u    (Parcours shooting en Luchtdruk)  Secretariaat gesloten.

Zaterdag:   16:00u tot 20:00u   

Zondag:     09:00u tot 13:00u

 

Hoe lid worden van onze vereniging?

Kom naar de lokalen van onze club tijdens de openingsuren, breng 1 pasfoto en een recent (niet ouder dan drie maand), bewijs van goed gedrag en zeden, met de specifieke vermelding "sportschutterslicentie" mee (Mod 596.1).

U krijgt er meteen een rondleiding en maakt er kennis met uw collega - schutters.

Let Wel: Je dient steeds eerst je inschrijvingsformulier, samen met pasfoto en bewijs van goed gedrag en zeden, te bezorgen aan de vereniging vooraleer je de overschrijving van het lidgeld doet.

Prijzen voor 2018

Lidgeld voor 2018 (van 1 jan. tot 31 Dec.) (Nat. Verbond inbegr.)

- 18j     € 56,00    (eerste lidmaatschap = € 63,50) (**)

+18j     € 120,00  ( eerste lidmaatschap = € 135,00)

Eerste lidmaatschap van 1 juli tot 31 december 2018

-  18j    € 39,00 (**)

+ 18j    € 86,00

Eerste lidmaatschap van 1 november 2018 tot 31 december 2019 (Kan nog wijzigen!)

- 18j     = € 71,00  (**)

+18j     = € 150,00

Opmerking (**):

Wie 18 wordt in 2018 wordt als +18 jaar  beschouwd voor de betaling van het lidgeld !!

Administratietijd lidkaart: 8 dagen na overschrijving.

(Lidkaart steeds af te halen tijdens de openingsuren)

 

Gelegenheidsschutter luchtdruk     - 18j    € 6,00

                                                           +18j    € 12,00

Gelegenheidsschutter vuurwapen  (in bezit van een geldige vergunning) € 15,00

Initiatie voor scholen                    € 6.00 p/p.

Dagkaart voor vuurwapens :       € 15.00 (Kan slechts ιιn maal / jaar)

Cibels:

25m pistool:            1st.    € 0.50

25m Geweer:          5st.    € 0.50

10m Luchtpistool:   5st.    € 0.50

10m Luchtgeweer:  5st.    € 0.50

Huur wapen:


Zowel de gelegenheidsschutters als de leden kunnen, tegen betaling van een kleine vergoeding, gebruik maken van de clubwapens.
Uitgeleende clubwapens dienen uiterlijk een half uur voor sluiting terug binnengebracht te worden.

Bij betaling van het lidgeld wordt men officieel lid van de club, en heeft men toegang tot de schietstanden. Men is tevens verzekerd en aangesloten bij de Vlaamse Schietsport Koepel (VSK).
Eenmaal lid kan men,tegen betaling van de kleine vergoeding,  gebruik maken van alle clubwapens (karabijnen.22 en 9mm flobert, pistool .22, revolver .22, karabijnen.177 en pistolen.177).

Let wel: om gebruik te maken van vuurwapens moet men voorzien zijn van de wettelijke vergunningen of schutterslicentie!!!
 

Bezoekers zijn steeds van harte welkom in de bezoekersruimte  en in de cafetaria.


Wie zich niet onmiddellijk wil binden aan de vereniging door het betalen van lidgeld, kan tegen een schappelijke prijs per beurt "proeven" van alle disciplines met de clubwapens.
Lood, doelschijven en andere inlichtingen in verband met wapens, vergunningen en schietmethodes zijn te verkrijgen in de club.


Bij zijn inschrijving wordt voor ieder lid een lidkaart gemaakt, die men afgeeft aan de bar telkens wanneer men komt oefenen. De vergunningen moeten telkens zichtbaar op de schietbaan worden gestoken bij elke schietbeurt met vuurwapens.

Naast de vriendelijkheid en de gezelligheid in de cafetaria en op de standen zorgt Sint - Michiel ook voor sportieve, competitieve, gezonde en adequate opleiding tot vervolmaking in de schietsport.


- wekelijkse oefeningen voor alle disciplines
- competitie lopend over 10 schietingen
- Prijsschietingen van de club
- Jaarlijks souper met prijsdeling en andere gezellige en ontspannende nevenactiviteiten: (barbecue,      sinterklaasfeest, enz…)
- Speciale aandacht en inrichting voor gehandicapte schutters
- Begeleiding voor het verkrijgen van een sportschutters licentie


· Belangstelling voor de schietsport??? Je kan steeds eens proeven van deze sport door u in te schrijven als gelegenheidsschutter tegen een bovenvermelde vergoeding.