Licentie

Is een “schutterslicentie” iets voor mij?

In de volgende gevallen is dit van toepassing:

  • U neemt deel aan nationale en provinciale wedstrijden.
  • U heeft pistolen .22, karabijn .22, jachtwapens, dan kunt u deze laten registreren op uw licentie via een eenvoudig model 9. Bent u meteen af van de 5 jaarlijkse taks voor deze wapens.

Zoals iedere medaille heeft dit ook een andere kant: u dient jaarlijks min. 12 schietbeurten te bewijzen om uw licentie te kunnen behouden. Voor een sportschutter kan dit echter geen probleem zijn.


a. U heeft nog geen schutterslicentie, en wenst er een te bekomen:

a. Vraag een “voorlopige licentie” aan. (men is verplicht om eerst een voorlopige licentie aan te vragen).

1. Download uw aanvraagformulier VL1,(er mogen meerdere categorien aangevraagd worden op één formulier) hier.

2. Neem een copie van uw identiteitskaart (beide kanten).

3. Zorg voor een recent “uittreksel uit het strafregister” Art 596.1A met als reden van aanvraag: “Sportschutterslicentie” en een medisch attest.

4. Breng alles binnen bij uw club. Het bestuur stuurt alles door.

Kosten: 10€ per categorie met een maximum van 15€ + 2€ administratiekosten.


b. U heeft al een voorlopige Licentie, en wenst deze om te zetten in een schutterslicentie.

b. Een voorlopige licentie is één jaar geldig, maar kan al na 6 maand omgezet worden in een schutterslicentie.

Men moet min. 12 schietbeurten bewijzen, gespreid over meer als 3 maanden.

1. Download uw aanvraagformulier VL2 hier.

2. Neem een copie van uw identiteitskaart (beide kanten).

3. Kopieer de schietbeurten in uw schuttersboekje (check of er enkel categorieen op voorkomen waarvoor u een licentie hebt).

4. Zorg voor een pasfoto, en een recent, origineel, “uittreksel uit het strafregister” Art 596.1A met als reden van aanvraag: “Sportschutterslicentie”.

5. Zorg voor een medisch attest.

6. Voeg een kopie toe van uw vergunningen (mod4), voor de betreffende categoriën. (geen vergunning voor een aangevaagde categorie, maakt dat u een praktische test zal moeten afleggen. indien u voor geen enkele categorie een vergunning bezit, zal u een praktische en theoretische test moeten afleggen).

7. Breng dit alles binnen in uw club, zij zorgen voor de rest.

Kosten: €60 + €2 admin. kosten.


c. De valideringsdatum van uw schutterslicentie nadert, en u wil deze verlengen.

c. U moet uw schutterslicentie jaarlijks verlengen. Vanaf 1,5 maand hiervoor moet u hier aan beginnen. Immers, te laat zijn hiermee heeft zeer zware gevolgen voor de schutter. Als er wapens geregistreerd zijn op uw licentie, en u hernieuwd deze niet op tijd, bent u onmiddelijk voor deze wapens zonder vergunning gesteld.

1. Download uw formulier, VL12, hier.

2. Copieer uw schietbeurten uit uw schuttersboekje (check of er enkel categorieen op voorkomen waarvoor u een licentie hebt). 12 beurten zijn voldoende maar schiet voor alle zekerheid 2 beurten meer, maak echter dat ze zoveel mogelijk gespreid zijn over de betreffende periode.

3. Voeg een recent “uittreksel uit het strafregister” Art 596.1A toe met als reden van aanvraag: “Sportschutterslicentie”.

4. Steek er een gefrankeerde, en aan uzelf geadresseerde envelop bij.

5. Stuur alles op naar het adres die op het formulier vermeld is.

Kosten: geen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven