Veiligheid

VEILIGHEID       DE HOOGSTE PRIORITEIT IN DE SCHIETSPORT

De schietsport is één van de veiligste sporten, kwetsuren en ongevallen zijn een hoge uitzondering. Het voorkomen van ongevallen is inderdaad HET BELANGRIJKSTE ASPECT bij de opleiding van een beginnende schutter. Voor geoefende schutters moet VEILIGHEID een eerste natuur zijn, en onder geen enkel beding kan er ook maar een excuus zijn om de geldende veiligheidsprincipes te schenden.

! ! VEILIGHEID EERST ! !

OP DE VEILIGHEIDSREGELS BESTAAN GEEN UITZONDERINGEN. NOOIT !

 

 • Behandel een wapen altijd alsof “het geladen is” , ook al bent U ervan overtuigd dat dit niet het geval is. De uitdrukking “ik dacht” telt niet in de schietsport.

 

 

 • De loopmond van het wapen wijst altijd in de richting van het doel, ALTIJD. Er wordt met een vuurwapen enkel gericht op de schietschijf, het richten op andere voorwerpen of erger, op personen, is in de meeste schuttersverenigingen voldoende om een levenslange schorsing op te lopen. Terecht trouwens, wie deze regel overtreedt in een officiële competitie, mag zich eveneens aan een levenslange schorsing verwachten.

 

 

 • Een wapen wordt enkel geladen op de vuurlijn, met de loopmond richting doel. Een wapen vervoeren gebeurt altijd in ongeladen toestand, en het wapen zal buiten handbereik en in een afgesloten koffer zitten of voorzien zijn een mechanisme dat het afvuren belet.(b.v. trekkerslot)

 • Een geladen wapen wordt NOOIT uit de hand gelegd. Wie bijvoorbeeld zijn wapen geladen heeft, en vergeten heeft zijn gehoorbeschermers op te zetten, moet eerst zijn wapen ontladen, alvorens het uit de hand te leggen en de gehoorbeschermers op te zetten, en dan kan het wapen terug in de hand genomen worden en geladen worden. Bij wedstrijden betekent een geladen wapen op de tafel “DISKWALIFICATIE” voor de betrokken schutter.
 • een wapen is zichtbaar ontladen als :  geweer : de grendel open is, en de schuif achteruit geschoven is, en er zichtbaar geen huls (patroon) in de kamer zit. Of in het geval van luchtdrukwapens, de laadklep duidelijk (=maximaal) open staat.                                                             revolver : de trommel open ligt en er zich duidelijk geen hulzen (patronen) meer in de kamers bevinden.

                                                               pistool : de lader uit het wapen is, en de schuif open staat (geblokkeerd) en er zichtbaar geen huls (patroon) in de kamer bevindt.

  ZELFS INDIEN EEN WAPEN ZICHTBAAR ONTLADEN IS MOET HET BEHANDELD WORDEN ALSOF HET GELADEN IS. De loopmond richting doel, nooit in een andere richting !!!!!

 • Een wapen wordt enkel en alleen in “zichtbaar ontladen toestand” doorgeven.

 

 • Een wapen wordt enkel en alleen geladen door de schutter zelf.

 

 • Als het commando “ONTLADEN” of ” STAAK HET VUREN” wordt gegeven, worden alle wapens ONMIDDELLIJK ” zichtbaar ontladen ” en uit de hand gelegd, EN WORDT ER NIKS MEER AANGERAAKT, GEEN WAPEN, GEEN LADER, GEEN PATRONEN

 

 • Als er zich baanpersoneel voor de vuurlijn bevindt, (meestal wordt dit aangeduid met een geluidssignaal en/of een lichtsignaal, en altijd na een commando “ontladen” of “staak het vuren”) worden alle wapens ONMIDDELLIJK ” zichtbaar ontladen ” en uit de hand gelegd, EN WORDT ER NIKS MEER AANGERAAKT, GEEN WAPEN, GEEN LADER, GEEN PATRONEN

 

 • Vermijd impulsieve reacties, alle handelingen op de schietlijn die niet doordacht zijn, kunnen aanleiding geven tot onveilige situaties.

 

 • Vermijd door een aangepaste kledij zoveel mogelijk “schrikreacties”. Draag altijd gehoorbeschermers(schiet)bril. Draag nooit loszittende kleren : korte mouwen, open kraag, open hemd, diepe halsuitsnijding. Dit zijn ideale hulzenvangers, en de schrikreactie na het opvangen van een hete huls kan aanleiding geven tot onveilige situaties.

 

 • Als u de schietstand binnenkomt, als toeschouwer, doe dit met de nodige kalmte en voorzichtigheid, GA GEEN HANDJES SCHUDDEN.

 

 • VERMIJDT ALLE NIET STRIKT NOODZAKELIJKE GESPREKKEN.

 

 • Als schutter op de vuurlijn, weiger van handen te schudden of iets aan te nemen wat U aangereikt wordt.

 

 • Indien U gereedschap of iets dergelijks nodig heeft die niet te bereiken is vanuit uw schiethouding, ontlaadt uw wapen, leg het neer, en neemt wat u nodig heeft op een comfortabele manier. Zo vermijdt u: wegschuiven van de voeten, pijnscheuten in de rug, uit balans geraken van het lichaam, enz…

 

 • Drinken uit een glas of tas is uit den boze, en in de meeste schietstanden zelfs verboden, indien U gedurende de schietbeurt wenst te drinken (NIET ALCOHOLISCH), zorg dan voor een drinkbus die gemakkelijk te sluiten is. Drink enkel wanneer u uw wapen niet in de hand heeft.

 

 • BIJ HAPERINGEN : HOUD DE LOOPMOND RICHTING DOEL, WACHT ONGEVEER 20 SECONDEN IN DEZE HOUDING VOORALEER U EEN POGING ONDERNEEMT OM AAN DE HAPERING TE VERHELPEN. Indien het een “long feu” (vertraagde ontsteking) betreft kan het schot “spontaan” afgaan na enkele seconden. Haperingen worden “hersteld” met de loopmond richting doel.

Enkele bijkomende opmerkingen :

 

 

 • Controleer bij elke manipulatie of het wapen ontladen is !
 • Het is voor een schutter altijd verboden het wapen van een andere schutter aan te raken zonder diens uitdrukkelijke toestemming en in zijn bijzijn. De standverantwoordelijken hebben het recht het wapen van een schutter ter hand te nemen zonder diens toestemming, maar wel altijd in zijn bijzijn en na betreffende schutter verwittigd te hebben.
 • Indien u onveilige situaties opmerkt bij andere schutters, MAAK HEM ER ONMIDDELLIJK ATTENT OP , MAAR WEL, volgens de omstandigheden , MET DE NODIGE OMZICHTIGHEID.

 

 1. LAADT UW PISTOOL NOOIT MET MEER DAN 5 PATRONEN, GEBRUIK SLECHTS 1 LADER. Op wedstrijden is het trouwens ten strengste verboden om meer dan 5 patronen te laden.

Bijna alle schuttersverenigingen en organisaties hebben hun eigen specifieke veiligheidsvoorschriften, (inwendige orde), informeer U en leef deze voorschriften strikt na.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven